Autobiografie kulturowe


Studenci w każdej z grup przedstawiają siebie i wybrane aspekty swojej kultury za pomocą multimedialnych &quot autobiografii
kulturowych&quot . Prezentacje tworzone są w
języku obcym. Mogą zawierać zdjęcia, pliki video oraz linki do innych materiałów.

Studenci z grup partnerskich mogą zadawać pytania oraz/lub poprawiać ewentualne błędy językowe.

Zadanie tego rodzaju jest bardzo elastyczne. W zależności od sytuacji uczestnicy mogą tworzyć prezentacje tematyczne (np. literatura, kuchnia, służba zdrowia) lub też osobiste

Institution reporting the task:

Wyzsza Szkola Lingwistyczna

Language of task instructions:

Polish

Target Group:

Any

Level:

Any

References and acknowledgements:

None

Type:

Information exchange

Estimated Duration:

1 session

Topic:

introduction

Tags:

Acknowledgements:

None

Language Configurations:

Bilingual
Lingua Franca
Intercomprehension
Expert peers

Language(s) that the task can be used in:

Any

Dominant language production:

Writing/reading asynchronous
Speaking/listening asynchronous

Target Competences:

Language competence
Intercultural skills
Media literacy

Specific pedagogical objectives:

Creation of a friendly, non-threatening atmosphere in the groups

Suggested Communication Tools:

Multimedia tools

Suggested Resources:

None

Instructions:

None

Learner Texts:

None

Document related to the task:

None

Criteria for Completion:

Jest to zwykle jedno z pierwszych zadań w czasie wymiany. Stanowi &quot rozgrzewkę&quot i z tego powodu kryteria nie muszą byc bardzo rygorystyczne. Warto jednak uścislić jak obszerna ma być prezentacja.

Comments and suggestions:

Warto polecić uczestnikom kilka narzędzi do tworzenia prezentacji i pozwolić im na wybór. Dobrze sprawdzają się Glogster, Sliderocket i Prezi. Dwa Ostatnie narzędzia umozliwiają koedytowanie online w czasie rzeczywistym, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem wtedy, gdy prezentacje tworzone są zespołowo.

W zalezności od kompetencji, które chce rozwijac wykładowca, prezentacje mogą być multimedialne, tekstowe
lub ustne. W tym ostatnim przypadku sprawdzają
się Voxopop, VoiceThread, Fotobabble (krótkie nagrania) lub Podomatic. Więcej informacji na temat narzędzi znajduje się w sekcji &quot Training-Technology&quot .

Author/copyright:

To bardzo popularne zadanie