Wymiana między grupami specjalności nauczycielskiej – nauczanie języka obcego

W tej sekwencji zadań, poprzez wspólne tworzenie
zadań dydaktyczych online, studenci rozwijają
kompetencje multimedialne oraz

umiejętność uczenia w środowisku elektronicznym. Główny nacisk pada z jednej strony na wykorzystanie nowych technologii w uczeniu języka obcego, z drugiej zaś na rozwój kompetencji interkulturowych i komunikacyjnych. W trakcie projektu s
tudenci pracują w grupach interkulturowych, przy czym dana instystucja jest reprezentowana przez 1-2 osoby.


Sekwencja złozona jest z trzech etapów.
Pierwszym
zadaniem (1)
jest przedstawienie partnerom siebie i swojej kultury (&quot Poznajmy się&quot ). Nastepnie każda z grup interkulturowych pracuje nad stworzeniem ćwiczenia, które mogłoby być wykorzystane w projekcie interkulkturowym w celu lepszego poznania się uczestników
( zadanie 2). Ostatnim zadaniem wymiany (3) jest stworzenia zestawu zadań i materiałów dydaktycznych, które rozwijałyby multi-alfabetyzm (multiliteracy) . Materaiły te maja być wykorzystane przez uczniów pracujących online.


W kazdym z zadań uczestnicy pracują z róznymi narzędziami Web 2.0 (np Prezi, Glogster, Sliderocket), jednak to ostatnie zadanie
jest najbardziej złożone i wymaga

  • stworzenia spójnej sekwencji ćwiczeń językowych
  • wykorzystania róznorodnych narzędzi
  • jasnego sformułowania instrukcji
  • stworzenia strony www (w serwisie Weebly)

Authors:

Andreas Mueller-Hartmann (University of Education, Heidelberg), Malgorzata Kurek (Wyzsza Szkola Lingwistyczna – College of Foreign Languages, Czestochowa, Poland)

Tasks:

Autobiografie kulturowe
Tworzenie zadania dla uczestnikow wymiany online

Institution:

Wyzsza Szkola Lingwistyczna

Target Group:

language teacher

Language of task instruction:

Polish

Level:

B2
C1
C2

Topic:

Teacher training

Estimated Duration:

More than 10 sessions

Tags:

nauczanie
metodyka
tworzenie zadan dydaktycznych

Acknowledgements:

None

Languages that can be used:

Any

Language Configurations:

Lingua Franca

Target Competences:

Intercultural skills
Teaching skills
Media literacy

Instructions for the task sequence:

Criteria for Completion:

W przyapdku sekwencji zadań, każdy etap pracy studentów powinien spełniać okreslone wczesniej kryteria.

Comments and suggestions:

Na kazdym z etapów wymiany uczestnicy otrzymują sugestie co do narzędzi Web 2.0, które mogą zastosować do tworzenia osobistych prezentacji, zadań dydaktycznych, lub też komunikacji w obrębie grupy. Doświadczenie pokazuje, że w przypadku grup o dobrze rozwiniętych kompetencjach multimedialnych, dobrze jest pozostawić uczestnikom mozliwośc wyboru narzędzi.


jak w kązdej wymiani, bardzo ważnym elementem jest prezentowanie wykonanych prac (np. zadan lub prezentaji) na forum własnej lokalnej grupy.


Share