Tworzenie zadania dla uczestników wymiany online

Studenci specjalności nauczycielskiej pracują w grupach interkulturowych. Ich zadaniem jest stworzenie takiego zadania dydaktycznego online, które pozwoli uczniom
pracującycm w projekcie interkulturowym na lepsze poznanie się oraz na prezentację wybranych aspektów swojej kultury. Studenci nie tylko sami tworzą zadanie, ale i wykonują zadanie
stworzone przez kogos innego, oceniając je według ustalonych wcześniej kryteriów (np Chapelle, 1991).

Autobiografie kulturowe


Studenci w każdej z grup przedstawiają siebie i wybrane aspekty swojej kultury za pomocą multimedialnych &quot autobiografii
kulturowych&quot . Prezentacje tworzone są w
języku obcym. Mogą zawierać zdjęcia, pliki video oraz linki do innych materiałów.

Studenci z grup partnerskich mogą zadawać pytania oraz/lub poprawiać ewentualne błędy językowe.

Zadanie tego rodzaju jest bardzo elastyczne. W zależności od sytuacji uczestnicy mogą tworzyć prezentacje tematyczne (np. literatura, kuchnia, służba zdrowia) lub też osobiste

Wymiana między grupami specjalności nauczycielskiej – nauczanie języka obcego

W tej sekwencji zadań, poprzez wspólne tworzenie
zadań dydaktyczych online, studenci rozwijają
kompetencje multimedialne oraz

umiejętność uczenia w środowisku elektronicznym. Główny nacisk pada z jednej strony na wykorzystanie nowych technologii w uczeniu języka obcego, z drugiej zaś na rozwój kompetencji interkulturowych i komunikacyjnych. W trakcie projektu s
tudenci pracują w grupach interkulturowych, przy czym dana instystucja jest reprezentowana przez 1-2 osoby.


Sekwencja złozona jest z trzech etapów.
Pierwszym
zadaniem (1)
jest przedstawienie partnerom siebie i swojej kultury (&quot Poznajmy się&quot ). Nastepnie każda z grup interkulturowych pracuje nad stworzeniem ćwiczenia, które mogłoby być wykorzystane w projekcie interkulkturowym w celu lepszego poznania się uczestników
( zadanie 2). Ostatnim zadaniem wymiany (3) jest stworzenia zestawu zadań i materiałów dydaktycznych, które rozwijałyby multi-alfabetyzm (multiliteracy) . Materaiły te maja być wykorzystane przez uczniów pracujących online.


W kazdym z zadań uczestnicy pracują z róznymi narzędziami Web 2.0 (np Prezi, Glogster, Sliderocket), jednak to ostatnie zadanie
jest najbardziej złożone i wymaga

  • stworzenia spójnej sekwencji ćwiczeń językowych
  • wykorzystania róznorodnych narzędzi
  • jasnego sformułowania instrukcji
  • stworzenia strony www (w serwisie Weebly)

Meeting between the cultures

In this task partipants create wiki pages about their home culture, confront them in talk sessions with their exchange partners and modify in response to the issues raised during the discussion.

From the discussion, they may get different perspectives toward their own culture and new understandings toward the target culture.

Getting to know each other

In this task the students are expected to introduce themselves and present their teaching background, technology-in-teaching experience as well as state their expectations about the participation in the exchange. Depending on their technology skills and the available tools, they can introduce themselves in writing (e.g. in a forum post), orally (by recording a podcast) or in a multimodal way (creating a slideshow, a glog or a short movie)