Tworzenie zadania dla uczestników wymiany online

Studenci specjalności nauczycielskiej pracują w grupach interkulturowych. Ich zadaniem jest stworzenie takiego zadania dydaktycznego online, które pozwoli uczniom
pracującycm w projekcie interkulturowym na lepsze poznanie się oraz na prezentację wybranych aspektów swojej kultury. Studenci nie tylko sami tworzą zadanie, ale i wykonują zadanie
stworzone przez kogos innego, oceniając je według ustalonych wcześniej kryteriów (np Chapelle, 1991).