Wymiana między grupami specjalności nauczycielskiej – nauczanie języka obcego

W tej sekwencji zadań, poprzez wspólne tworzenie
zadań dydaktyczych online, studenci rozwijają
kompetencje multimedialne oraz

umiejętność uczenia w środowisku elektronicznym. Główny nacisk pada z jednej strony na wykorzystanie nowych technologii w uczeniu języka obcego, z drugiej zaś na rozwój kompetencji interkulturowych i komunikacyjnych. W trakcie projektu s
tudenci pracują w grupach interkulturowych, przy czym dana instystucja jest reprezentowana przez 1-2 osoby.


Sekwencja złozona jest z trzech etapów.
Pierwszym
zadaniem (1)
jest przedstawienie partnerom siebie i swojej kultury (&quot Poznajmy się&quot ). Nastepnie każda z grup interkulturowych pracuje nad stworzeniem ćwiczenia, które mogłoby być wykorzystane w projekcie interkulkturowym w celu lepszego poznania się uczestników
( zadanie 2). Ostatnim zadaniem wymiany (3) jest stworzenia zestawu zadań i materiałów dydaktycznych, które rozwijałyby multi-alfabetyzm (multiliteracy) . Materaiły te maja być wykorzystane przez uczniów pracujących online.


W kazdym z zadań uczestnicy pracują z róznymi narzędziami Web 2.0 (np Prezi, Glogster, Sliderocket), jednak to ostatnie zadanie
jest najbardziej złożone i wymaga

  • stworzenia spójnej sekwencji ćwiczeń językowych
  • wykorzystania róznorodnych narzędzi
  • jasnego sformułowania instrukcji
  • stworzenia strony www (w serwisie Weebly)